Multilab: Fizyka

Innowacyjne narzędzie edukacyjne stworzone przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik

Logotyp: aplikacji Multilab fizyka

Rewolucja w edukacji!

MultiLab: Fizyka to innowacyjne narzędzie edukacyjne opracowane przez Centrum Nauki Kopernik, stworzone w odpowiedzi na potrzeby szkół ponadpodstawowych. Pomoc dydaktyczna powstała we współpracy z dydaktykami i doświadczonymi nauczycielami praktykami przedmiotów ścisłych.

MultiLab: Fizyka pozwala nauczycielowi na prowadzenie lekcji doświadczalnych, opierających się na wykorzystaniu metody badawczej. Dzięki praktycznemu podejściu do zdobywania wiedzy każda lekcja staje się dla uczniów angażującą i pełną pasji przygodą.

Multilab przyjmuje formę multimedialnej aplikacji przeznaczonej do pracy z uczniami. Nauczyciele i uczniowie zyskują kompleksową i łatwą w obsłudze pomoc naukową, która jest zgodna z podstawą programową.

Uczennica pracująca z MultiLab: Fizyka na licencji Centrum Nauki Kopernik

Multilab: Fizyka.

Podstawowe informacje o aplikacji:

MultiLab: Fizyka składa się z 20 cegiełek ze scenariuszami doświadczeń z dziedziny fizyki oraz innymi materiałami pomocniczymi w formie aplikacji multimedialnej. Zebrane w aplikacji doświadczenia zostały starannie opracowane i przetestowane w laboratoriach Centrum Nauki Kopernik, a następnie zarejestrowane cyfrowo i zaprezentowane w licznych nagraniach filmowych. Zgromadzone doświadczenia w większości są nauczycielom znane. Część z nich dotyczy łatwych do uchwycenia i przedstawienia zjawisk, inne odnoszą się do mniej intuicyjnych obszarów, które warto umieć przedstawić w zrozumiały sposób.

Co ważne, aby rozpocząć pracę z zestawem, wystarczą ogólnodostępne materiały (np. przedmioty codziennego użytku). Zastosowanie tego typu materiałów pomaga uczniom dostrzec związki między nauką a codziennością. Koncepcja Wirtualnego Laboratorium kładzie nacisk na połączenie wiedzy eksperckiej, prezentowanej w materiałach, z samodzielnym poznawaniem świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie.

JAK ZBUDOWANA JEST APLIKACJA?

dwa oddzielnie zaprojektowane profile: profil nauczyciela i profil ucznia zsynchronizowane ze sobą.

Tworząc aplikację, kładliśmy nacisk na możliwość elastycznego wykorzystania jej treści zarówno podczas lekcji realizowanej w szkole, jak i podczas zajęć zdalnych czy w ramach pracy domowej. Aplikacja została stworzona w taki sposób, by korzystał z niej głównie nauczyciel. Może on jednak udostępnić ją także uczniowi.

Poziom wyboru trubu pracy w aplikacji Multilab: Fizyka
Profil nauczyciela w aplikacji Multilab: Fizyka

Profil nauczyciela

 • To baza wiedzy dla nauczyciela z zestawem informacji podstawowych oraz treści rozszerzonych.
 • Wspiera nauczyciela w przygotowaniu zajęć zgodnych z podstawą programową.
 • Cegiełki mają tu formę klarownego zestawienia materiałów, z których można swobodnie korzystać.
 • Zawiera treści bardziej zaawansowane, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych (związanych z omawianymi tematami), jak i metodycznych (pomagających w uporządkowanej organizacji różnorodnych zajęć), a także dodatkowe klasyczne karty pracy (w grupach) wraz z plikami do wydrukowania dla uczniów (np. szablony do doświadczeń).
 • Umożliwia zarządzanie grupami (m.in. tworzenie i usuwanie grup, dodawanie i usuwanie poszczególnych uczniów z grup).
 • Pozwala na zaznaczanie określonego materiału do wyświetlenia w trybie ucznia.
Profil ucznia w aplikacji Multilab: Fizyka

Profil ucznia

 • Obejmuje informacje podstawowe i służy do pracy nauczyciela z uczniami oraz realizacji tematu na lekcji.
 • Zaprojektowany jest w przyjazny dla młodzieży sposób – w formie atrakcyjnej wizualnie mapy laboratorium, wzbogaconej o elementy animacji, przeznaczonej do swobodnego odkrywania.
 • Cegiełki składają się tu głównie z materiałów multimedialnych, które wymagają użycia nowych technologii (np. interaktywnej tablicy, monitora lub tabletów) i umożliwiają pracę w grupach, wspólne omawianie obserwacji i dochodzenie do wniosków.
 • Zawiera dodatkowo łamigłówki i zagadki mające angażować uwagę oraz emocje młodzieży i wzbudzać zainteresowanie omawianym tematem.
 • Opatrzony jest instrukcją, w oparciu o którą uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w zespołach, wykonując kolejne eksperymenty, dociekając istoty obserwowanych zjawisk, poszukując (alternatywnych) rozwiązań i odpowiedzi na pytania badawcze.

Cegiełki w profilu ucznia składają się głównie z materiałów multimedialnych, które wymagają użycia nowych technologii (tablicy multimedialnej, interaktywnego ekranu bądź tabletów) i umożliwiają pracę w grupach. Profil zawiera dodatkowo zagadki mające angażować uwagę oraz emocje młodzieży i wzbudzać zainteresowanie przekazywaną wiedzą. W oparciu o instrukcję licealiści mogą pracować samodzielnie lub w zespołach, wykonując kolejne eksperymenty, dociekając istoty obserwowanych zjawisk, poszukując rozwiązań i odpowiedzi na pytania badawcze.

Po materiale możemy się poruszać, korzystając z panelu bocznego albo z umieszczonych na dole okna głównego strzałek oraz przycisku „play”, który uruchamia podgląd materiałów, jakie będą widoczne dla ucznia. W ten sposób można sprawdzić, co i w jakiej formie zobaczy uczeń przy danej cegiełce. Sekcje widoczne także w profilu ucznia oznaczone są na panelu bocznym kółkiem.

Schemat cegiełek ukrytych w mapie laboratorium w profilu ucznia

Schemat rozmieszczenia cegiełek w aplikacji Multilab Fizyka
Widok uruchomionej cegiełki w aplikacji MultiLab Fizyka
NAZWA SEKCJI KRÓTKI OPIS Profil nauczyciela Profil ucznia
1.        OPIS OGÓLNY / MERYTORYKA Krótka informacja dotycząca tematyki danej cegiełki wraz z odniesieniem do podstawy programowej. v x
2.       WSTĘP Wprowadzenie do tematyki zrealizowane w postaci filmu z udziałem eksperta z Centrum Nauki Kopernik. v v
3.       DYSKUSJA Kilka pytań nawiązujących do filmu, swoiste wprowadzenie do dyskusji ukierunkowującej pracę uczniów, którzy mają za zadanie postawić pytania badawcze i zaprojektować doświadczenie. v v
4.       WSTĘP DLA NAUCZYCIELA Szczegółowy opis tego, jak wprowadzić uczniów w tematykę zajęć, opis pokazu prezentowanego na filmie (lub podobnego) oraz opis dyskusji, jaką można przeprowadzić z uczniami.

W niektórych cegiełkach zamieszczono również karty pracy do wydrukowania dla uczniów.

v x
5.       POTRZEBNE MATERIAŁY Lista materiałów (najczęściej powszechnie dostępnych) potrzebnych uczniom do realizacji części doświadczalnej zajęć – także w warunkach domowych. v v
6.       DOŚWIADCZENIE Część doświadczalna często podzielona jest na kilka sekcji i pozwala zbadać klika aspektów testowanych zjawisk. Zawiera pytania badawcze i instrukcję wykonania doświadczeń. v v
7.       OPIS DOŚWIADCZENIA

 

Skrótowy opis doświadczeń pomocny podczas pracy z uczniami. Ułatwia moderowanie dyskusji i podsumowanie doświadczeń. v x
8.       PODSUMOWANIE Podsumowanie przeprowadzonych doświadczeń, zrealizowane w postaci filmu z udziałem eksperta z Centrum Nauki Kopernik. v v
9.       PODSUMOWANIE DLA NAUCZYCIELA Opisowa wersja podsumowania zaprezentowanego w filmie: wnioski z przeprowadzonych doświadczeń wraz z ich wyjaśnieniem. v x
10.     DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowe informacje pogłębiające rozumienie badanego zjawiska lub dodatkowe ciekawostki związane z tematem. v x
11.      ZAGADKA Zagadka dla uczniów w postaci quizu nawiązującego tematycznie do wykonanego doświadczenia. Stanowi rodzaj nieformalnego testu sprawdzającego zdobytą w trakcie zajęć wiedzę. v v

Nauczyciel nie musi korzystać ze wszystkich elementów poszczególnych cegiełek – może wybrać, w jaki sposób wykorzysta materiał. W niektórych przypadkach może też skorzystać z klasycznej karty pracy do wydrukowania i rozdania uczniom, dostosowując narzędzie do aktualnych potrzeb i okoliczności.

W każdej cegiełce nauczyciel ma możliwość wyboru treści, jakie udostępni uczniom. Niektóre elementy może pominąć i w zamian sam zaprojektować fragment lekcji. Tę funkcjonalność znajdziemy w panelu bocznym. Poszczególne sekcje przeznaczone dla ucznia (oznaczone kropką) można wyłączać – nie pojawią się one wówczas w profilu ucznia przy odtwarzaniu cegiełki. Nauczyciel może na przykład wyłączyć materiał multimedialny (wstęp w postaci filmu) i sam zrealizować wprowadzenie do tematu jako pokaz na żywo w klasie (Wstęp dla nauczyciela).

Sposób wyłączania poszczególnych sekcji w profilu ucznia w aplikacji Multilab Fizyka

Rys. 6.      Sposób wyłączania poszczególnych sekcji w profilu ucznia

PROFIL UCZNIA

Widok cegiełki w profilu ucznia jest prostszy. Nie posiada panelu bacznego, a jedynie treści z konkretnych sekcji, które można przełączać panelem nawigacyjnym umieszczonym na dole strony.

Widok uruchomionej cegiełki w aplikacji MultiLab: Fizyka

Zakres tematów możliwych do zrealizowania z MultiLab: Fizyka.

Drgania
Efekty cieplne
Polaryzacja światła
Opór metali
Ćiśnienie
Prąd stały i przemienny

Każda z cegiełek składa się z kilku elementów,

które uczniowie odkrywają po kolei.

1

WPROWADZENIE DO TEMATYKI

Zaprezentowanie uczniom materiałów multimedialnych: filmu z wystąpieniem eksperta z Centrum Nauki Kopernik, animacji lub grafiki. Nauczyciel nie musi korzystać ze wszystkich elementów poszczególnych cegiełek. To od niego zależy, czy wykorzysta wszystko, czy wybierze na przykład tylko materiały multimedialne albo klasyczne karty pracy do wydrukowania i rozdania uczniom, dostosowując narzędzie do aktualnych potrzeb i okoliczności.
2

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA

Część eksperymentalna jest wzorowana na sposobie pracy naukowców i ma wysoce aktywizujący i angażujący charakter. Opiera się na aktywności uczniów i ich samodzielnym działaniu ukierunkowanym na odnalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze.
Uczniowie wykonują doświadczenia w oparciu o znajdujące się w aplikacji scenariusze i instrukcje, wykorzystując powszechnie dostępne materiały. Młodzież eksperymentuje, stawia pytania, formułuje hipotezy i weryfikuje je w drodze obserwacji. A po ich wykonaniu wspólnie omawia obserwacje i formułuje wnioski.
Co ważne, uczniowie mogą prowadzić doświadczenia zarówno w sali szkolnej, jak i w warunkach domowych, ponieważ komponent eksperymentalny nie wymaga użycia zaawansowanego sprzętu. Uczniowie mogą dowolnie modyfikować poszczególne eksperymenty i indywidualnie szukać różnych rozwiązań, by na koniec wspólnie omówić wyniki i sprawdzić słuszność własnych wniosków.
Cześć doświadczalną zamyka podsumowanie tematu, zrealizowane w postaci filmu lub animacji.
3

ZAGADKA LUB ŁAMIGŁÓWKA

Ostatnim elementem każdej cegiełki jest zagadka lub łamigłówka nawiązująca tematycznie do wykonanego doświadczenia. Stanowi rodzaj nieformalnego testu sprawdzającego zdobytą przez ucznia wiedzę. Dzięki atrakcyjnej, nietypowej formie tego komponentu uczniowie chętnie mierzą się z wyzwaniem, które pozwala im ocenić, w jakim stopniu zrozumieli dany temat.

JAK ZBUDOWANE SĄ CEGIEŁKI?

W niektórych miejscach natkniemy się na charakterystyczną ikonkę ze znakiem zapytania. Pod nią znajdują się dodatkowe wskazówki dotyczące wykonywania doświadczeń. Znajdziemy tu pomoc, jeśli mamy trudności z przeprowadzeniem doświadczenia albo kłopot z jakimś jego aspektem. Zawarliśmy tu najczęściej napotykane problemy.

Przykładowy film zawarty w aplikacji

Zobacz jeden z filmów zamieszczonych przy każdym scenariuszu. Znajdziesz tu inspiracje do prowadzenia ciekawych lekcji z fizyki, które zachęcą Twoich uczniów do rozwiązywania problemów badawczych!

Odkryj aplikację!

Koncepcja MultiLabu: Fizyka kładzie nacisk na połączenie wiedzy eksperckiej, prezentowanej w materiałach, z samodzielnym poznawaniem świata przez uczniów – poprzez obserwację i eksperymentowanie.

MultiLab odpowiada na potrzeby edukacji XXI wieku. Żyjemy w czasach, w których cyfryzacja dotyczy niemal każdej dziedziny życia, także edukacji. W związku z tym naszą pomoc dydaktyczną także zaprojektowaliśmy w nowoczesnej, multimedialnej formie. MultiLab: Fizyka składa się z 20 cegiełek o określonym zakresie tematycznym. W skład każdej cegiełki wchodzą różnego rodzaju materiały edukacyjne i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego. Przy ich tworzeniu dokładnie zadbano o dobór odpowiednich narzędzi, materiałów lub sprzętu niezbędnego do wykonania poszczególnych zadań. Scenariusze umożliwiają prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod nauczania i uczenia się uwzględniających samodzielne odkrywanie i osobiste doświadczanie w toku eksperymentowania indywidualnego bądź zespołowego.

20 cegiełek ze scenariuszami

Doświadczenia wraz z scenariuszami do zrealizowania w czasie 45-minutowej lekcji

Edukacja online oraz zdalna

Nauczyciel może stworzyć wirtualną klasę w aplikacji dodając uczniów na podstawie bazy e-mail. Uczeń otrzymuje powiadomienie i może na własnym komputerze korzystać a aplikacji z materiałów, które udostępni nauczyciel.

Gotowy materiał dla nauczyciela

W każdej z cegiełek znajdują się materiały edukacyjne różnego typu i scenariusze do uczenia praktycznego. 

Rozwiązuj problemy badawcze, stawiaj hipotezy i poszukuj rozwiązań

Świat, który nas otacza, wypełniony jest nierozpoznanymi zjawiskami i procesami. Dlatego szkoła powinna zapewnić młodzieży możliwość poznawania otaczającej rzeczywistości nie tylko z podręczników czy wykładów, lecz także poprzez aktywne i samodzielne jej badanie, polegające na zadawaniu pytań, stawianiu i testowaniu hipotez oraz wyciąganiu wniosków. Proces uczenia się będzie wówczas nie tylko przyswajaniem informacji, ale także rozwijaniem umiejętności twórczego, a zarazem krytycznego poszukiwania odpowiedzi – kompetencji niezbędnej w XXI wieku.

Lekcja w szkole z MultiLab fizyka

Pod tą ikoną znajdują się informacje i dokumenty dla nauczycieli, wspierające pracę z MultiLab: Fizyka, m.in.:

 • pełna lista sprzętu potrzebnego do doświadczeń,
 • skrócony opis cegiełek ułatwiający orientację w zawartości aplikacji,
 • nawiązanie do podstawy programowej,
 • informacje na temat metody badawczej,
 • wskazówki praktyczne, jak korzystać z aplikacji.

Rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną uczyć się przyszłego zawodu w praktyczny sposób.
Eksperymentuj i doświadczaj zjawisk z MultiLab: Fizyka!

Zobacz, jak powstają produkty Centrum Nauki Kopernik i Moje Bambino

Multimedia polecane do pracy z MultiLab: Fizyka

Poznaj najwyższej jakości monitory insGraf DIGITAL

POZNAJ WSZYSTKIE POMOCE DYDAKTYCZNE NA LICENCJI CENTRUM NAUKI KOPERNIK

MODUŁ WODA

 

Moduł Woda to pierwsza kompleksowa pomoc edukacyjna z serii Modułowe Pracownie Przyrodnicze. Opracowany przez ekspertów z Centrum Nauki Kopernik moduł to gotowe do wykorzystania narzędzie, umożliwiające nauczycielowi prowadzenie zajęć dotyczących tematyki wody, z wykorzystaniem metody badawczej.

Pomoc dydaktyczna do przedmiotów przyrodniczych Moduł Woda do doświadczeń

MODUŁ POWIETRZE

 

Moduł Powietrze to kolejna po Module Woda propozycja nowoczesnego kształcenia uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych, w której nacisk położony jest na samodzielne poznawanie świata poprzez obserwację i eksperymentowanie. Tematem wiodącym modułu jest powietrze i zjawiska z nim powiązane.

Zajęcia eksperymentalne w szkole z modułem powietrze

MODUŁ ENERGIA

 

Moduł Energia to interdyscyplinarna pomoc dydaktyczna stworzona przez doświadczonych badaczy z Centrum Nauki Kopernik. Zestaw zawiera sprzęt laboratoryjny umożliwiający przeprowadzenie badań, a także materiały i scenariusze niezbędne do uczenia praktycznego, związanego z tematyką energii.

Doświadczenia i eksperymenty w szkole z modułem energia